tirsdag 17. november 2015

SELV-styrking, psykisk!

Jeg blir stadig imponert over hvor mye vi kan bidra i vår egen helbredelsesprosess. Både igjennom SELV-styrking og igjennom naturmedisin. Jeg drømmer om å kunne gi flere mennesker den opplevelsen av å selv kunne sitte med noen verktøy de kan bruke for å ivareta sin egen helse. Derfor jobber jeg med livsveiledning og healing, og med naturmedisinsk aromaterapi. Og derfor ønsker jeg å dele av min kunnskap og erfaring.

"Hvordan man har det, kommer ann på hvordan man tar det." 
Det er mange metoder vi kan bruke for å styrke oss, fysisk og psykisk. "Hvordan man har det, kommer ann på hvordan man tar det." - er et sitat jeg leste en gang. For meg er det sant på mange måter. Et av verktøyene jeg bruker i livsveiledning, handler om å bli bevisst hvordan vi skaper og kan skape tilstander som styrker oss eller svekker oss. 

Å endre og transformere emosjoner:
Det viser seg at å endre eller transformere emosjonelle tilstander som sinne, hat, sorg, fortvilelse, frustrasjon osv til selvstyrkende emosjonelle tilstander, som glede, takknemlighet, aksept, egenkjærlighet, med mer, endrer mange prosesser i kroppen og i hjernen vår. Jeg sier transformere og endre, fordi jeg mener at alle emosjonelle tilstander er verdifulle, fordi de kan peke på hva som egentlig foregår i oss, hva som er av verdi for oss, hva vi vil og hva vi ikke vil. Men står vi for lenge i en emosjonell eller mental tilstand som er vanskelig for oss, kan det lage stor frustrasjon. Å ta kontakt med en selvstyrkende tilstand, kan være oppløftende og av og til være det som skal til for ar vi får øye på lyset igjen, og kommer oss litt opp av tankespinn og følelsessurre-gropa. Slik kan vi selv-styrke oss.

Medfølelse - selvstyrking.
I forbindelse med min egen mindfulnesspraksis, og fordypning i det som kalles "compassion meditation", medfølelsesmeditasjon, så har jeg funnet fram noen bilder, sanger og videoer jeg opplever at styrker meg. De er impulser, som både styrker min medfølelse og egenkjærlighet. Jeg har lyst til å dele en av dem med deg, som både berører visuelt og emosjonelt.


Takknemlighet.
Det er en emosjonell og mental tilstand, som jeg opplever at peker på det vi opplever verdifullt. Det er lett å la seg rive med i hverdagens rullende tempo. Samtidig skal det så lite til for å bringe oss tilbake til her og nå. Louie Schwartzberg har laget en vakker video, med sine timelaps arbeider, med nettopp takknemlighet i fokus.En liten mindfulnessøvelse:
Pust.
Pust helt inn. 
Pust helt ut.
Kjenn føttene.
Åpne øynene. 
Se.
Åpne ørene. 
Lytt.

Undre deg.
Oppleve, som om du opplever for første gang.
Kjenn takknemlighet for både de små og de store ting.
La hjertet løftes litt.
La sinne klarne litt.
La det bringe deg til
her og nå.

Da kan du lage deg
et godt øyeblikk,
en god dag,
Selv-styrkende.
Her.
Nå. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Har du spørsmål eller kommentarer, blir jeg glad for dine tilbakemeldinger.