mandag 4. desember 2017

Our Deepest Fear

Med jevne mellomrom tar jeg frem dette diktet av Marianne Williamson. Jeg leser det til meg selv, for mine elever, gir det til en av mine kunder, eller skriver det på kort til mine venner. Det bærer i seg en sannhet, så sann at den ikke kan sies for ofte. Our Deepest Fear

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us; it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.

                                                                                                    Marianne Williamson
Husk: Du er fri. La ditt indre lys skinne. Lev.
Og med det ønsker jeg deg en deilig og fredfylt juletid.

Mvh; Viviann Alexandra Knutsen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Har du spørsmål eller kommentarer, blir jeg glad for dine tilbakemeldinger.